Previous
previous

next

'Chroma/Kinesis VII', 2014, monotype, 30" x 30"