Previous
previous

next

'Chroma/Kinesis A', 2014, monotype, 15" x 15"