Previous
previous
311_0209

'Chroma/Kinesis D', 2014, monotype, 15" x 15"