Previous
previous
311_0209

next

'Chroma/Kinesis C', 2014, monotype, 15" x 15"